Bénédiction après le repas(le chabbat et les jours de fêtes, on commence ici):
Chir hamaalot béchouv Ado-naï ète chivat tsione hayinou ké’holmim. az ymalé sé’hok pinou oulchonénou rina. az yomerou vagoïm higdil Ado-naï laassot im éléh. higdil Ado-naï laassot imanou hayinou sémé’him. chouva Ado-naï ete chéviténou kaafikim banéguev. hazor-im bedim-a berinah yktsorou. halokh yélèkh ouvakho nossé méchèkh azara bo yavo bérina nossé aloumotav.
Livnei kora’h mizmor chir yessoudato béharerei kodèch. ohèv Ado-naï chaarei tsione mikol michkenot yaacov. nikhbadot médoubar bakh ir ha elo-him sélah. azkir rahav ouvavel léyodaï hiné feléchèt vétsor im kouch zéh youlad cham. oultsione yéamar ich véich youlad bah véhou yékhonenéha élione. Ado-naï yspor bikhtov amim zéh youlad cham sélah. vécharim ké’holelim kol mayanaï bakh.
Avarkha éte Ado-naï bekhol éte tamid téhilato béfi. sof davar hakol nichma éte haelo-him yéré véèt mitsvotav chémor ki zéh kol haadam. téhilat Ado-naï yédabèr pi vivarékh kol bassar chèm kodcho léolam vaéd. vaana’hnou névarèkh y-a méata véad olam halélouya.

(avant de se rincer les doigts,on dit):
zéh ‘hélèk adam racha méelo-him véna’halat imro méel.

(après le rincage des doigts):
vayedabér élaï zéh hachoul’hane achèr lifnei Ado-naï.

(Zimoun: si il y a trois personnes qui prient)

(l’officiant) rabotaï névarèkh ( en Yiddish: rabossaï mir vélène benchène)
(l’assemblee) yéhi chém Ado-naï mévorakh méatah véad olam
(l’officiant) yéhi chém Ado-naï mévorakh méatah véad olam
birchout maranane vérabanane véravotaï névarékh (elo-hénou) chéakhalnou michélo
(l ‘assemblee) Baroukh (elo-hénou) chéakhalnou michélo ouvtouvo ‘hayinou
(l’officiant) Baroukh (elo-hénou) chéakhalnou michélo ouvtouvo ‘hayinou

Baroukh Ata Ado-naï elo-hénou mélékh haolam azane ète haolam koulo bétouvo bé’hène bé’héssèd ouvera’hamim. hou noténe lé’hém lékhol bassar ki léolam ‘hassdo. ouvtouvo hagadol imanou tamid lo ‘hassèr lanou véal yé’hessar lanou mazone léolam vaéde. baavour chémo hagadol ki hou el zane oumfarness lakol oumétiv lakol oumékhine mazone lékhol bériotav achér bara, kaamour potéa’h ète yadékha oumasbia lékhol ‘hai ratsone.

Baroukh Ata Ado-naï azane ète hakol
Nodé lékha Ado-naï elo-hénou al chéhin’halta laavoténou érèts ‘hèmda tova our’hava, véal chéotsétaanou Ado-naï elo-hénou méèréts mitsraïm, oufditanou mibeit avadim véal béritékha ché’hatamta bivsarénou, véal toratékha chelimadtanou, véal ‘houkékha chéhodatanou, véal ‘haim ‘héne va’hésséd ché’honantanou, véal akhilat mazone chaata zane oumfarnesse otanou tamid békhol yom ouvkhol éte chaah.
Véall hakol Ado-naï elo-hénou ana’hnou modim lakh, oumvarekhim otakh ytbarèkh chimkha béfi kol ’hai, tamid léolam vaéd. kacatouv véakhalta véssavata ouvérakhta ète Ado-naï elohekha al haaréts hatova achèr natane lakh. 

Baroukh Ata Ado-naï  al haarèts véal hamazone.
Ra’hèm Ado-naï elo-hénou al israel amékha, véal yéroushalaïm irékha, véal tsion michkane kévodékha, véal malkhout beit david mechi’hékha, véal habayit hagadol véhakadoch chénikra chimkha alav. elo-hénou avinou réénou
(chabbat et fêtes : roénou),
zonénou, parnéssénou, vékhalkélénou, véharvi’hénou véharva’h lanou, Ado-naï elo-hénou méhéra mikol tsaroténou. véna al tatsrikhénou Ado-naï elo-hénou lo lidé matnat bassar vadam, vélo lidé halvatam, ki im léyadékha hamléa haptou’ha hakdocha véhar’hava, chélo névoch vélo nikalèm leolam vaèd.

le chabbat, on dit :
Rétsé véa’halitsénou Ado-naï elo-hénou bémitvotékha ouvemitsvat yom hachévii hachabat hagadol véhakadoch hazé, ki yom zé gadol vékadoch hou léfanékha lichbot bo vélanoua’h bo, béahava kémitsvat rétsonèkha. ouvirtsonékha hania’h lanou Ado-naï elo-hénou chélo téhé tsara véyagone vaana’ha béyom ménou’haténou véarénou Ado-naï elo-hénou béné’hamat tsione irékha ouveviniane yérouchalaïm ir kodchékha ki Ata hou baal hayéchouot ouvaal hané’hamot.

les jours de fêtes et de demi-fêtes, on dit :
Elo-hénou véélo-hé avoténou yaalé véyavo véyaguia véyéraé véyératsé véychama véypakèd véyzakhèr zikhronénou, oufikdonénou vézikhrone avoténou vézikhrone machia’h ben david avdékha vezikhrone yerouchalaïm ir kodchekha vézikhrone kol amékha beit israel léfanékha lifléta létova lé’hène oule’héssèd oulera’hamim oule’haïm tovim oulechalom béyom:
à roch hachana, on dit : hazikarone hazé,
à souccot, on dit : ‘hag hasoukot hazé,
à chemini atsérèt et sim’hat torah, on dit : chemini atsérèt ha’hag hazé,
les jours de fêtes, on dit : béyom tov mikra kodèch hazé,
zokhrénou Ado-naï bo létova, oufokdénou vo livrakha, véochiénou vo lé’haïm tovim. ouvidvar yéchoua véra’hamim ‘hous vé’honenou véra’hem alénou véochiénou ki élékha énénou ki el mélèkh ‘hanoune véra’houm ata.
Ouvené yerouchalaïm ir hakodèch bimhéra béyaménou.

Baroukh Ata Ado-naï boné béra’hamav yérouchalaïm amen.

Baroukh Ata Ado-naï Elo-hénou mélèkh haolam haèl avinou malkénou adirénou borénou goalénou yotsrénou kédochénou, kédoch yaakov. roénou roé israel hamélèkh hatov véhamétiv lakol békhol yom vayom hou hétiv lanou hou métiv lanou hou yétiv lanou hou guémalanou hou gomelénou hou igmélénou laad lé’hène oule’héssed oulera’hamim ouleréva’h hatsala véhatsla’ha bérakha vichoua né’hama parnassa véhalkala. véra’hamim vé’haïm vechalom vékhol tov oumikol touv léolam al yé’hasrénou.
hara’hamane hou ymlokh alénou léolam vaèd.
hara’hamane hou ytbarèkh bachamaïm ouvaarèts
hara’hamane hou ychtaba’h lédor dorim, véytpaèr banou laad oulenétsa’h nétsa’him, véythadar banou laad ouléolmé olamim.
hara’hamane hou yéfarnessénou békhavod.
hara’hamane hou ychbor ol goyim méal tsavarénou véhou yolikhénou komémiyout léartsénou.
hara’hamane hou ychla’h bérakha mérouba bévaït zé véal choul’hane zé chéakhalnou alav.
hara’hamane hou ychla’h lanou ète eliaou hanavi zakhour latov. vivassèr lanou bessorot tovo yéchouot véné’hamot
hara’hamane hou yévarèkh ète adonénou morénou vérabénou mélèkh hamachia’h léolam vaèd.
hara’hamane hou yévarèkh ète avi mori baal habaït hazé véèt imi morati baalat habaït hazé otam véèt bétam véèt zaram véèt kol acher lahem otanou véèt kol acher lanou kémo chébérakh ète avoténou avraham its’hak véyaakov bakol mikol kol kène yévarèkh otanou koulanou ya’had bivrakha chéléma vénomar amen.

mimarome yélamdou alav véalénou zékhout chétéhé lémichmérèt chalom vénissa bérakha méèt Ado-naï outsedaka méélo-heï ychénou vénimtsa ‘hène vessékhel tov béénei elo-him véadam.

Chabbat, on dit : hara’hamane hou yan’hilénou léyom chékoulo chabat ouménou’ha léhayé haolamim.

Roch hachana, on dit : hara’hamane hou yé’hadèch alénou ète achana azot létova vélivrakha
Les jours de fêtes, on dit : hara’hamane hou yan’hilénou léyom chékoulo tov
Souccot, on dit : hara’hamane hou yakim lanou ète soukat david hanofélèt
hara’hamane hou yzakénou limot hamachia’h oule’hayé haolam aba. 

magdil (chabbat et fêtes : migdol) yéchouot malko, véossé ‘héssèd lemchi’ho, lédavid oulezaro ad olam. ossé chalom bimromav hou yaassé chalom alénou, véal kol israël véimerou amen.
yrou ète Ado-naï kédochav ki èin ma’hsor liréav kéfirim rachou véraévou védorché Ado-naï lo ya’hsérou kol tov. hodou l’Ado-naï ki tov ki léolam ‘hasdo. potéa’h ète yadékha oumasbia lékhol ‘haï ratsone. 
Baroukh haguévèr achèr yvta’h bAdo-naï véhaya Ado-naï mivta’ho.

%d blogueurs aiment cette page :